DISCLAIMER

Door deze internetsite te raadplegen en / of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

 

Roorda Architectuurstudio BNA besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Wij geven echter geen enkele garantie inzake de juistheid, de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website kan geraadpleegd worden. De gebruiker mag er niet vanuit gaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Bovendien is de gebruiker zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daar op voorhand van op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Roorda Architectuurstudio BNA niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

 

Roorda Architectuurstudio BNA behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, tekeningen,  logo’s en foto's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roorda Architectuurstudio BNA anders dan voor eigen persoonlijk gebruik. Met eigen gebruik wordt verstaan het in eigendom houden van eventuele grafische of textuele informatie vanaf deze site, om deze als referentie thuis te gebruiken.


In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites is Roorda Architectuurstudio BNA niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Roorda Architectuurstudio BNA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze websites.
 
Roorda Architectuurstudio BNA kan ten opzichte van gebruikers of derden niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van gegevens van deze website. Schade tengevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook.

 

Wanneer de gebruiker via de website een product of architectuurpakket bestelt, is dat slechts ter informatie aan Roorda Architectuurstudio BNA en voor geen van de partijen bindend. Opdrachten dienen te worden bevestigd door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging en het aanvaarden van de algemene voorwaarden van Roorda Architectuurstudio BNA.

 

Roorda Architectuurstudio BNA behoudt zich het voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

 

7 dagen per week

tussen 8:00 en 21:00 snel antwoord met ons:

maandag t/m vrijdag

telefonisch bereikbaar 

van 8:00-17:00

Mededeling aan onze klanten:

 

Helaas kunnen wij momenteel i.v.m. drukte/ onderbezetting geen nieuwe projecten en/of opdrachten aannemen. 

Onze VASTE KLANTEN kunnen nog wel zoals gebruikelijk bij ons terecht voor het maken van SPLITSINGSTEKENINGEN  

Architectenregister

Geregistreerd architect

Beste kwaliteit

Snelle levering

Kosteloos aangepast

Klantenservice tot 19:00


Open aanbevelingen over Roorda Architectuurstudio
werktekening
ontwerptekening

In the spotlight...