VISIE

De architectuur van Roorda Architectuurstudio vormt een uitermate functioneel antwoord op het in nauw overleg met de opdrachtgever en gebruiker opgestelde programma van eisen. De binnen het bureau aanwezige uitgebreide kennis van bouwtechniek, bouwfysica, installatietechniek, constructie, bouwproducten, bouwmaterialen en kostenbeheersing, wordt ingezet om te komen tot een bouwtechnisch optimaal resultaat met een zo behaaglijk mogelijk binnenklimaat.

 

Naast de praktische aspecten speelt de esthetiek een grote rol. Het esthetische is hierbij altijd meer dan de vaak geziene decoratieve toevoeging achteraf. Esthetische grondslagen maken integraal deel uit van het ontwerpproces. Zij krijgen vanaf het begin van dit proces een centrale plaats, naast de eerder genoemde functionele en technische uitgangspunten.

 

Architectuur betekent het afbakenen van ruimte. In de architectuur van Roorda Architectuurstudio overstijgt deze ruimte het abstract technisch niveau. De ruimte wordt in de eerste plaats gebouwd voor de mens. Er worden ruimten gecreëerd waar de mens zich thuis kan voelen. Deze ruimten nemen een duidelijke identiteit aan. Zodoende worden er niet alleen ruimten, maar worden er ook daadwerkelijk plekken gecreëerd. Betekenisvolle plekken waarmee de mens zich kan associëren, waarop hij kan terugvallen en waaraan hij zijn omgeving kan relateren.

 

De gebouwen van Roorda Architectuurstudio gebouwen huisvesten zowel individuen als groepen mensen. Deze staan allen in een bepaalde relatie tot de maatschappij. De hoedanigheid die onze bouwwerken meekrijgen gaat dan ook altijd verder dan het gebouwd object. De ontwerpen komen in een organische relatie tot haar omgeving te staan. Interieur vloeit hierbij over in architectuur en architectuur vloeit hierbij over in stedenbouw.

 

Naast de mens, de identiteit van de plek en de relatie tot de omgeving, speelt ook de geschiedenis een belangrijke rol in de architectuur van Roorda Architectuurstudio. Onze plannen worden ontwikkeld vanuit een sterk bewustzijn van de cultuurhistorische context. Dit geeft onze ontwerpen een diepere laag die het historisch bewustzijn van de gebruiker stimuleert.

7 dagen per week

tussen 8:00 en 21:00 snel antwoord met ons:

maandag t/m vrijdag

telefonisch bereikbaar 

van 8:00-17:00

Mededeling aan onze klanten:

 

Helaas kunnen wij momenteel i.v.m. drukte/ onderbezetting geen nieuwe projecten en/of opdrachten aannemen. 

Onze VASTE KLANTEN kunnen nog wel zoals gebruikelijk bij ons terecht voor het maken van SPLITSINGSTEKENINGEN  

Architectenregister

Geregistreerd architect

Beste kwaliteit

Snelle levering

Kosteloos aangepast

Klantenservice tot 19:00


Open aanbevelingen over Roorda Architectuurstudio
werktekening
ontwerptekening

In the spotlight...