Omgevingsvergunning, Technisch Ontwerp, Aannemerskeuze & Uitvoeringsfase

STAP 7 - OMGEVINGSVERGUNNING (INDIEN VERPLICHT)
Indien een omgevingsvergunning noodzakelijk is  zal het definitief ontwerp geschikt gemaakt worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De tekeningen zullen worden aangevuld met de voor de aanvraag noodzakelijke indieningsvereisten. Zo bepaalt de architect bijvoorbeeld de gebruiksoppervlakten volgens  de vigente NEN-norm  en verzorgt hij de ventilatieberekeningen. Ook zullen de nodige installatietechnische zaken door de architect op tekening vastgelegd worden. Ten slotte zal de omgevingsvergunning door de architect worden aangevraagd.

STAP 8 - TECHNISCH ONTWERP / TECHNISCHE OMSCHRIJVING (OPTIE)
Het definitief ontwerp is gereed en de vergunning is aangevraagd en ligt ter beoordeling bij de gemeente. Op dit moment kunnen alvast de tekeningen worden opgewerkt tot het niveau van een technisch ontwerp. Maar U kunt natuurlijk ook eerst wachten totdat de omgevingsvergunning is verleend en dan beginnen met de technische uitwerking van het ontwerp. Gedurende deze fase worden alle voor de bouwvoorbereiding noodzakelijke gegevens vastgelegd en wordt het ontwerp o.a. uitgebreid met voor de aanbesteding en uitvoering noodzakelijke extra details en bijvoorbeeld kozijntekeningen. Het technisch ontwerp zal worden aangevuld met een heldere technische omschrijving of een uitgebreide materialen- en kleurenstaat. De stukken samen, zullen tijdens de volgende fase worden gebruikt als contractstukken voor de aanbesteding. Gedurende de uitvoeringsfase zullen de tekeningen tevens het ijkpunt zijn voor de controle van meer- en minderwerk.

STAP 9 - AANBESTEDING & AANNEMERSELECTIE (OPTIE)
Omdat het project nu door de architect volledig is vastgelegd door middel van het technisch ontwerp en de stukken de basis vormen voor de overeenkomst met de aannemer, weet u precies wat u van de aannemer mag verwachten. Op dit moment heeft u de mogelijkheid om een aantal aannemers een prijsaanbieding te laten doen op basis van het technisch ontwerp. Omdat de aannemers hun prijs bepalen op basis van exact dezelfde voorwaarden kunnen de aanbiedingen goed met elkaar vergeleken worden. Op deze manier weet u niet alleen precies wat u krijgt, maar ook tegen welke prijs. De architect adviseert u bij de selectie van aannemers en ondersteunt u bij het beoordelen van de offertes. De architect kan u ook adviseren over de inhoud van de aanneemovereenkomst.

STAP 10 - WERKTEKENINGEN (OPTIE)
Omdat het project nu door de architect volledig is vastgelegd door middel van het technisch ontwerp en de stukken de basis vormen voor de overeenkomst met de aannemer, weet u precies wat u van de aannemer mag verwachten. Op dit moment heeft u de mogelijkheid om een aantal aannemers een prijsaanbieding te laten doen op basis van het technisch ontwerp. Omdat de aannemers hun prijs bepalen op basis van exact dezelfde voorwaarden kunnen de aanbiedingen goed met elkaar vergeleken worden. Op deze manier weet u niet alleen precies wat u krijgt, maar ook tegen welke prijs. De architect adviseert u bij de selectie van aannemers en ondersteunt u bij het beoordelen van de offertes. De architect kan u ook adviseren over de inhoud van de aanneemovereenkomst.

STAP 11 - DIRECTIEVOERING & OPLEVERING (OPTIE)
Het moment is daar. De periode van voorbereiden is voorbij en de uitvoering kan beginnen. De periode van uitvoering zal doorgaans korter zijn dan de periode van voorbereiding. Door een goede voorbereiding zullen de vaak kostbare gewenste wijzigingen in het werk waarschijnlijk niet of nauwelijks meer aan de orde zijn en kunnen ook bouwfouten worden vermeden. Tijdens de bouw, zal de architect de bouwvergaderingen voorzitten en de verslagen maken en/of zal hij werkbezoeken afleggen en erop toezien dat er gebouwd wordt volgens tekening. Daarnaast heeft hij ad hoc overleg met de aannemer en adviseert hij bij onvoorziene zaken. De architect beheert het meer- en minderwerk en stelt samen met de aannemer het opleveringsrapport op.

Omgevingsvergunning reclame

7 dagen per week

tussen 8:00 en 21:00 snel antwoord met ons:

maandag t/m vrijdag

telefonisch bereikbaar 

van 8:00-17:00

Mededeling aan onze klanten:

 

Helaas kunnen wij momenteel i.v.m. drukte/ onderbezetting geen nieuwe projecten en/of opdrachten aannemen. 

Onze VASTE KLANTEN kunnen nog wel zoals gebruikelijk bij ons terecht voor het maken van SPLITSINGSTEKENINGEN  

Architectenregister

Geregistreerd architect

Beste kwaliteit

Snelle levering

Kosteloos aangepast

Klantenservice tot 19:00


Open aanbevelingen over Roorda Architectuurstudio
werktekening
ontwerptekening

In the spotlight...