Bouwen met architect?

Natuurlijk brengt het verstrekken van een opdracht aan een architect investeringskosten met zich mee. (Zie 'wat kost het?' voor ons honorarium.) Maar een goede adviseur betaalt zich altijd terug. Zo ook een architect.

Wat zijn dan precies de voordelen van het ontwerpen en bouwen met een  architect?

Roorda Architectuurstudio BNA geeft u hieropvolgend een overzicht:

 

1. Architectonische kwaliteit betekent meerwaarde

Een woning die met de hulp van een goede architect gebouwd of verbouwd is, zal van een hoog architectonisch kwaliteitsniveau zijn. Denk bij architectonische kwaliteit aan
fraai opgeloste aansluitingen en details, mooie geïntegreerde oplossingen of aan het weten te benutten van reeds aanwezige kwaliteiten zoals het uitzicht. Maar denk bijvoorbeeld zeker ook aan een logische en functionele plattegrond, een comfortabel binnenklimaat of de energiezuinigheid van uw woning. Vanzelfsprekend betekent een architectonische meerwaarde ook een economische meerwaarde.

 

2. Wijzigingen op papier goedkoper dan tijdens de uitvoering

Een goede architect zal zijn opdrachtgever, tijdens de verschillende ontwerpfasen - zoals Voorontwerp, Definitief Ontwerp of Technisch Ontwerp - zo goed mogelijk inzicht geven in de consequenties van de verschillende ontwerpkeuzen. Dit doet hij aan de hand van plattegronden, doorsneden, aanzichten en meestal ook door middel van verduidelijkende 3D-visualisaties. De opdrachtgever heeft dus al lang voordat begonnen wordt met de uitvoering van het project een goed beeld van het toekomstige bouwwerk en heeft inmiddels de nodige wijzigingen kunnen doorvoeren in het ontwerp. Tegenvallende resultaten tijdens de uitvoering en dientengevolge kostbare wijzigingen in het werk worden zodoende vermeden.

 

3. Besparing door vermijden van bouwfouten

Alvorens tot uitvoering over te gaan heeft de architect uw ontwerp vastgelegd in een Technisch ontwerp. Dit is een set tekeningen waarin letterlijk tot in detail uw ontwerp is vastgelegd. Doordat hiermee reeds op de meeste aansluitingen is geanticipeerd, hoeft er 'in het werk' (d.w.z. gedurende de uitvoering van het project) weinig meer te worden opgelost. De kans op onvoorziene problemen en daarmee extra kosten wordt daarmee tot een minimum gereduceerd.

 

4. Besparing door aanbesteding en controle van meer- en minderwerk

Doordat uw architect uw ontwerp vastlegt in een Technisch Ontwerp en een bijbehorende Technische Omschrijving, kunt u twee of meer aannemers vragen om een offerte te maken voor de uitvoering van uw project. Doordat de aannemers de offertes dan kunnen opstellen op basis van gelijke (contract)stukken, wordt een eerlijke vergelijking van de aanbiedingen mogelijk. Doordat de prijzen van aannemers die dienen te concurreren doorgaans behoorlijk lager zullen zijn dan wanneer zij niet  in concurrentie staan, kan er meestal aanzienlijk bespaard worden op de (ver)bouwkosten.

 

5. U weet precies wat u van de aannemer krijgt

Met het door uw architect vervaardigde Technisch Ontwerp, weet u precies wat er verbouwd of gebouwd dient te worden. Het Technisch Ontwerp zal integraal deel uitmaken van het contract met de aannemer. U weet daardoor precies wat de aannemer wel en niet zal doen. Duur meerwerk tijdens de uitvoering doordat zaken niet waren voorzien wordt vermeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 dagen per week

tussen 8:00 en 21:00 snel antwoord met ons:

maandag t/m vrijdag

telefonisch bereikbaar 

van 8:00-17:00

Mededeling aan onze klanten:

 

Helaas kunnen wij momenteel i.v.m. drukte/ onderbezetting geen nieuwe projecten en/of opdrachten aannemen. 

Onze VASTE KLANTEN kunnen nog wel zoals gebruikelijk bij ons terecht voor het maken van SPLITSINGSTEKENINGEN  

Architectenregister

Geregistreerd architect

Beste kwaliteit

Snelle levering

Kosteloos aangepast

Klantenservice tot 19:00


Open aanbevelingen over Roorda Architectuurstudio
werktekening
ontwerptekening

In the spotlight...